TOMÁŠ FRAJT

SYSTEM ARCHITECT, INTERWAY, A.S.

Tomáš pracuje v spoločnosti Interway ako solution architekt. Dlhodobo sa zaoberá témami v oblasti návrhu komplexných riešení, budovaných podľa princípov SOA, ako aj témami, ktoré sa venujú používaniu inovatívnych spôsobov a technológií. Tomáš participoval na projektoch vo viacerých odvetviach – verejný sektor, telekomunikácie, zdravotníctvo a pod. Svoje nadobudnuté skúsenosti rozvíja štúdiom najmodernejších trendov v tejto oblasti. Snaží sa byť nielen pri návrhu, ale aj pri implementácii navrhnutých riešení.

Blockchain ako na technológiu sme zvykli za ostatné roky spájať skôr s novodobou zlatou horúčkou (aj keď v tomto prípade by sa viac ponúkal výraz „krypto horúčka“) podobnou tej, akou si prešlo ľudstvo koncom 19. storočia na Klondajku. Aj keď by bolo nefér nepoďakovať sa všetkým kryptomenám za popularizáciu databáz postavených podľa návrhového vzoru „distributed ledger“, počiatočný hype z predstáv typu: “zajtra sa stanem milionárom“ už opadol a IT komunita sa konečne začína obzerať aj po iných spôsoboch jej využitia. O potenciálnych možnostiach efektívneho nasadenia by sa dala usporiadať samostatná konferencia. Našu spoločnosť, ktorá už viac ako dekádu úspešne dodáva aj riešenia zamerané na integráciu informačných systémov, však špeciálne zaujali vlastnosti blockchain v súvislosti s bezpečnou a spoľahlivou integráciou informačných systémov v nestabilných prostrediach. Aj keď sa aktuálne primárne sústreďujeme na možnosti nasadenia tejto technológie pre distribuované služby prostredí postavených na našej produktovej rade StackJET, sfér uplatnenia do budúcna identifikujeme viac. O tom, kam spoločnosť InterWay v rámci interného výskumu blockchain zašla a o tom, aké výzvy aktuálne pred sebou v súvislosti s touto témou identifikuje.