Peter Zvarík

Epson

Peter Zvarík je od roku 2008 významnou posilou spoločnosti EPSON. V pozícii business account manažéra implementujte na slovenský trh v súlade so stratégiou, plánmi a víziami spoločnosti produkty značky Epson. Aktívne vytvára distribučné a predajné kanály. V súčasnosti ma spoločnosť Epson environmentálnu víziu naplánovanú až na 50 rokov dopredu a podriaďuje tomu, vývoj a výrobu produktov a taktiež predajné stratégie.

Anotácia prednášky bude doplnená