Peter Kucer

Pán Kucer je riaditeľom cloudovej kancelárie na úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu od 1. Marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej university, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA.

Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri UPVII. V rámci svojej prezentácie sa pozrie na pokroky úradu v oblasti Cloudových riešení.