Andrej Hubinský

Systémový inžinier, ALEF

Andrej pracuje ako systémový inžinier so zameraním na bezpečnosť pre ALEF Distribution SK. Venuje sa zabezpečeniu privilegovaných účtov, webových aplikácií a videoanalytickým riešeniam. Drží sa hesla, že základom bezpečnosti sú správne vedomosti a návyky používateľov či administrátorov.

Možnosť zníženia nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou vlastnej IT infraštruktúry a zníženia času potrebného na jej vybudovanie s využitím cloudových služieb, začína byť v súčasnosti atraktívna. Máte však obavy o zabezpečenie svojich dôležitých aplikácií v cloude? V prednáške Vám ukážeme, že s našimi technológiami dosiahnete vysoký stupeň zabezpečenia kritických aplikácií, či už služby prevádzkujete z Vašeho dátového centra alebo public cloudu.