Registrácia je bezplatná a počet miest je limitovaný, preto si organizátor vyhradzuje právo v prípade naplnenia kapacity, odmietnuť registráciu. 

Zaregistrujte sa do 19.septembra 2019 a vyhrajte hodnotnú cenu v podobe notebooku.

 

*Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registráciou na konferenciu IWAYDAY 2019 súhlasím so spracovávaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – uvádzané tiež pod skratkou „GDPR“. Vyplnením svojich osobných údajov a zaškrtnutím potvrdenia udeľujem slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou InterWay, a. s. - organizátorom konferencie.

Za účelom

A to počas doby: